[ BEZÁR ]


Képzéseink

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakképző Iskola választásának előnyei

- A szakképző iskolánkban szakember képzés folyik.
- Először ágazatot választhatsz, amivel 1 évig ismerkedsz.
- 9. évfolyam után történik a szakmaválasztás.
- 9. évfolyam után még a technikummal átjárható rendszer működik.
- Általános szakképzési ösztöndíjat kapsz 1 évig.
- Az ösztöndíjat a szakképzési munkaszerződés váltja fel, vagyis a tanulás mellett már lesz jövedelmed.
- 2 évig tanulhatod a szakmát, elsősorban vállalati körülmények között, duális képzés keretében.
- Duális képzés = a képzés helyszíne elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál lesz, ahol a szakma elsajátítása történik.

Kreatív ágazat - Divatszabó

A kreatív terület azon szakképesítést foglalja össze, amelyekhez kreativitás, kézügyesség szükséges.
A kreatív ágazathoz tartozó képzések során olyan szakemberek lépnek a munkaerőpiacra, akik érdekesebbé, színesebbé teszik világunkat, megmutatják szépségének teljes palettáját.
A képzés során a fiatalok megismerkednek a Bőrfeldolgozó-ipar termékeinek sokszínűségével, a Ruha- és Textilipar technikáival. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt külső helyszínen, vállalati képzőhelyeken megismerik a választott szakmairány hagyományos, kézi gyártás folyamatait, valamint a korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű gyártás-technológiai ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a sokoldalú kreatív gondolkodás.
Választható képzések:
- Divatszabó
Divatszabó
Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Női szabó szakmairány, Férfi szabó szakirány. A divatszabó a szín és a forma divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy konfekcionált öltözékeket állít elő. Egyedi termékeknél a megrendeléstől az értékesítésig a gyártás teljes folyamatát alkalmazza. Iparban a konfekcionált termékek széles skáláját készíti.
Kompetenciaelvárás
Jó kézügyesség, esztétikai érzék, színlátás, szemmérték, kreativitás, digitalizáció iránti érdeklődés.
Szakképzettséggel rendelkező
- ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstől az érzékelésig;
- ismeri a női és férfi ruházati termékek technológiai és műszaki előírásait és alkalmazza előírásuk technológiai fogásait;
- értelmezi és alkalmazza a műveleti utasításokat;
- ismeri a gyártási műveletekhez szükséges gépeket és alkalmazza azokat;
- ellenőrzi a gépbeállításokat minőségi előírásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is, az elkészített termékeket és saját munkáját minőségi, méret, kivitelezési szempontokból;
- alkalmazza a digitális technológiákat;
- együttműködik a gyártási folyamatban tevékenykedő emberekkel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az új öltözködési trendek kihívásai, szereti a textíliákat és azokkal szívesen dolgoznak.

Gépészet ágazat - Hegesztő szakképzés

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0001

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre.
Pontos, önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és technológiájára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és a kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.
Kompetenciaelvárás
Kézügyesség, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség
Szakképzettséggel rendelkező
- műszaki rajzokat olvas és értelmezi kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat;
- előkészíti a munkadarabokat, ellenőrzi a gépeken a tanúsítványok érvényességét;
- beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket;
- elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést;
- önellenőrzést végez a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után, a varrathibákat javítja;
- betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.
Képek

MMSZ MMSZ MMSZ MMSZ
Letölthető fájlok

Hegesztő szimulátorunk tájékoztató anyaga - (422.5 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Gépészet ágazat - Ipari gépész

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettségmegszerzésével zárul. Választható szakmairány: Ipar szakmairány.
Az ipari gépész a gyártósorok berendezéseinek, kisegítő részegységeinek szerelését, karbantartását, javítását végzi.
Gépkönyvek alapján elvégzi a gépek, berendezések üzembe helyezését. Gépelemeket, egyszerű szerkezeteket kézi és gépi szerszámokkal műszaki dokumentáció alapján összeszerel. Az üzemelő berendezéseket időszakosan vizsgálja. A meghibásodott gépeken feltárja a hibákat, elvégzi a javítást, illetve a meghibásodott alkatrészek cseréjét. Műszaki dokumentáció alapján kézi és kisgépes megmunkálással egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt.
Az alkatrészek kopásából deformációból adódó károsodásainak javítási módszereit ismeri és gyakorlatban is használja. Munkája során a gépészetben általánosan használt kéziszerszámok és kisgépek szakszerű és biztonságos használatával oldja meg a feladatait.
Kompetenciaelvárás
Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.
A szakképzettséggel rendelkező
- kézi és gépi forgácsoló berendezéseket szerel, üzembe helyez;
- áramlástechnikai gépeket (szivattyúk, kompresszorok) szerel, javít, elhárítja a hibákat;
- gépkönyv alapján gépeket és berendezéseket üzembe helyez;
- elvégzi a szükséges karbantartásokat a gépeken és berendezéseken;
- meghibásodás esetén elvégzi a hibás alkatrészek cserékjét, javítás urán beüzemel a gépet.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, szeret szerelni, szerszámokat használni.

Szociális ágazat - Gyermek- és ifjúsági felügyelő

Tanulmányi terület kódja: 0007

Szociális ágazat 3 éves képzése, mely szakképzettség megszerzésével zárul. A gyermek-és ifjúsági felügyelő közreműködik a gyermek és a fiatal számára bentlakásos ellátást biztosító gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézmény, javítóintézet gondozási, nevelési és fejlesztési tevékenységeinek szervezésében megvalósításában és a háztartási feladatok ellátásában.
Kompetenciaelvárás
Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság.

A szakképzettséggel rendelkező
- gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, valamint javítóintézetekben gondozó és gyermekgondozó munkakörökben lát el feladatokat;
- megszervezi és elvégzi – feladattól függően a gyermek és fiatal bevonásával – a gyermek, fiatal életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket az intézmény vezetője és nevelő irányítása mellett;
- részt vesz a gyermek, fiatal szabadidős tevékenységének megszervezésében és lebonyolításában;
- infokommunikációs eszközöket és számítógépet használ.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen részt venne a támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok gondozásában, nevelésében.

Szociális ágazat - Szociális ápoló és gondozó szakképzés

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0003

Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) személyeket ápol és gondoz.
Kompetenciaelvárás
Felelősségtudat, pontosság, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, segítőkészség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség.
A szakképzettséggel rendelkező
- alapápolási és gondozási tevékenységet végez, felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális és/vagy egészségügyi szakember irányítása mellett;
- segítséget nyújt a mindennapi életvitel biztosításában, a háztartásvitelben, háztartás gazdálkodásban, szociális ügyintézésben;
- szükség esetén az ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteinek kielégítésében is tevékenyen részt vesz;
- felméri az adott ellátotti csoporthoz tartozó személy sajátos szükségleteit, és a munkacsoport tagjaként részt vesz a gondozási terv elkészítésében, foglalkozások szervezésében, lebonyolításában, elvégzi a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat;
- ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélynyújtására is képes. Felismeri az ellátásban részesülő személy állapotváltozását;
- ismeri az egészségügyi alapellátás rendszerét, használja az alapellátáshoz szükséges eszközöket, kezeli a feladatellátáshoz szükséges műszereket, továbbá a gyógyásztati segédeszközök, a kényelmi eszközök szakszerű alkalmazása mellett azok karbantartására, tisztítására, az eszközök használatának a betanítására is képes;
- munkája eredményessége érdekében a szolgáltatást igénybe vevőkkel és munkatársaival személyes kapcsolatot alakít ki, velük együttműködik, segítő beszélgetést alkalmaz
- infokommunikációs eszközöket és számítógépet használ
Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók gondozásában, fejlesztésében és segítésében, az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.
Képek

MMSZ MMSZ MMSZ